E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na izredno sejo OS Občine Trebnje

Na podlagi 23. člena  Poslovnika občinskega sveta Občine Trebnje (Ur. l. RS št. 45/07)  sklicujem

 1.  izredno  sejo občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo v petek, 2. decembra 2011, ob  9. uri v veliki sejni sobi.

Predlagani DNEVNI RED:

Predlog Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok za katere je bila podana vloga za sprejem  v vrtec s 1.9. 2011 in jih Občina Trebnje vpisa  ne more omogočiti zaradi prostorske stiske

Lepo pozdravljeni

                      Alojzij Kastelic

                            ŽUPAN

Ostale datoteke