E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 3 . redno sejo OS Trebnje

Na podlagi 21. člena  Poslovnika občinskega sveta Občine Trebnje (Ur. l. RS št. 45/07)  sklicujem

3. redno sejo občinskega sveta Občine Trebnje

v sredo, 15. junija 2011 ob 16. uri 

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5

 

z naslednjim  dnevnim redom:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje z dne 1. 6. 2011
  2. Obravnava predlogov za podelitev priznanj Občine Trebnje
  3. Imenovanje komisije za kulturo
  4. Imenovanje glavnega urednika občinskega glasila Glasilo občanov
  5. Seznanitev s pobudo za DPN Daljnovod 2 x 110 kv Trebnje–Mokronog-Sevnica
  6. Vprašanja in pobude članov sveta

 Gradivo je objavljeno v priponki.

  Lepo pozdravljeni

             Alojzij Kastelic

                    ŽUPAN

Ostale datoteke