ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 3 . redno sejo OS Trebnje

Na podlagi 21. člena  Poslovnika občinskega sveta Občine Trebnje (Ur. l. RS št. 45/07)  sklicujem

3. redno sejo občinskega sveta Občine Trebnje

v sredo, 15. junija 2011 ob 16. uri 

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5

 

z naslednjim  dnevnim redom:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje z dne 1. 6. 2011
  2. Obravnava predlogov za podelitev priznanj Občine Trebnje
  3. Imenovanje komisije za kulturo
  4. Imenovanje glavnega urednika občinskega glasila Glasilo občanov
  5. Seznanitev s pobudo za DPN Daljnovod 2 x 110 kv Trebnje–Mokronog-Sevnica
  6. Vprašanja in pobude članov sveta

 Gradivo je objavljeno v priponki.

  Lepo pozdravljeni

             Alojzij Kastelic

                    ŽUPAN

ostale datotekeOstale datoteke