ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 2. redno sejo OS Trebnje

Na podlagi 21. člena  Poslovnika občinskega sveta Občine Trebnje (Ur. l. RS št. 45/07)  sklicujem

2. redno sejo občinskega sveta Občine Trebnje

v sredo, 1. junija 2011 ob 16. uri 

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5

 

z naslednjim  dnevnim redom:

  1. Pregled in potrditev zapisnika konstitutivne seje z dne 11. 5. 2011
  2. Imenovanje enega člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  3. Imenovanje članov odborov in komisij pri občinskem svetu Občine Trebnje
  4. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Trebnje za leto 2010
  5. Sklep o načinu financiranju političnih strank v Občini Trebnje
  6. Odločanje o izdaji soglasja v zvezi s kratkoročnim zadolževanjem  javnega zavoda Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje
  7. Soglasje k sklenitvi sodne poravnave v pravdni zadevi P 88/2010
  8. Mnenje k imenovanju direktorice Centra za socialno delo Trebnje
  9. Vprašanja in pobude članov sveta

  Alojzij Kastelic
      ŽUPAN

Gradivo priloženo, gradivo pod točko 4 je posredovano po e-pošti.

ostale datotekeOstale datoteke