ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na konstitutivno sejo OS

Na podlagi 16. člena  Statuta Občine Trebnje (Ur. l. RS št. 45/07, 111/07, 11/09, 14/11)  ter določb 8. do 13. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trebnje (Ur. l. RS št. 45/07)  sklicujem

prvo (konstitutivno) sejo občinskega sveta Občine Trebnje

v sredo, 11. maja 2011 ob 16. uri

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5

 

z naslednjim  dnevnim redom:

  1. Ugotovitev sklepčnosti (s seboj prinesite potrdila o izvolitvi)
  2. Poročilo Občinske volilne komisije o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah župana, občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti v Občini Trebnje, dne 10. aprila 2011 in 17. aprila 2011
  3. Imenovanje tričlanske komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in za ugotovitev izvolitve župana
  4. Poročilo komisije in sprejem sklepa o potrditvi mandatov članom občinskega sveta Občine Trebnje
  5. Poročilo komisije in sprejem ugotovitvenega sklepa o  izvolitvi župana Občine Trebnje
  6. Zaprisega in predstavitev župana
  7. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

Prosimo vas, da na sejo prinesete potrdilo o izvolitvi za člana občinskega sveta in osebni dokument in izpolnjen evidenčni list. Morebitno odsotnost sporočite na telefonsko številko 07/3481 100 ali 07/3481 104 (Majda Šalehar).

Alojzij Kastelic
   ŽUPAN