E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 16. izredno sejo OS Občine Trebnje

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 45/07)

sklicujem  16. izredno sejo  Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo

 

v ponedeljek,  7. marca  2011, s pričetkom ob 16. uri,

 

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

DNEVNI RED:

1.    Predlog Odloka o Proračunu Občine Trebnje za leto 2011 – 1. obravnava

 Gradivo je članom sveta poslano po e-posti in objavljeno na spletni strani občine Trebnje www.trebnje.si.

 

Alojzij Kastelic
    ŽUPAN

Ostale datoteke