ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 45. redno sejo OS

Na podlagi 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 45/07)
sklicujem  45. redno sejo  Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo

 

v ponedeljek,  28. februarja  2011, s pričetkom ob 16. uri,v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

DNEVNI RED:

1.      Pregled in potrditev zapisnika 43. seje z dne 26. 1. 2011 in 44. seje z dne 2. 2. 2011 

2.      Predlog sprememb Statuta Občine Trebnje- skrajšan postopek

3.       Predlog Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Trebnje- skrajšan postopek

4.      Predlog odloka o spremembah Odloka o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Trebnje-  skrajšan postopek

5.      Predlog Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Mirna-  skrajšan postopek;

6.      Predlog Odloka o Proračunu Občine Trebnje za leto 2011 – 1. obravnava

7.      Predlog sklepa o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Trebnje v letu 2011,

8.      Predlog sklepa o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Mirna v letu 2011,

9.      Predlog sklepa o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora v »Glasilu občanov« za predstavitev kandidatov in njihovih programov za lokalne volitve v Občini Trebnje v letu 2011,

10.  Predlog sklepa o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora v glasilu »Krajan« za predstavitev kandidatov in njihovih programov za lokalne volitve v Občini Mirna v letu 2011,

11.  Predlog sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Trebnje v letu 2011,

12.  Predlog sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Mirna v letu 2011,

13.  Predlog sklepa o imenovanju občinske volilne komisije Trebnje

14.  Predlog sklepa o imenovanju posebne občinske volilne komisije Trebnje

15.  Predlog sklepa o imenovanju občinske komisije Mirna

16.  Predlog sklepa o imenovanju Komisije za sestavo volilnega imenika državljanov RS, pripadnikov romske skupnosti

17.  Kadrovske zadeve: - imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet centra za socialno delo Trebnje

18.  Seznanitev z zapisniki sej odborov in komisij

19.  Vprašanja in pobude članov sveta


Alojzij Kastelic
Župan Občine Trebnje

 

ostale datotekeOstale datoteke