ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 45. redno sejo OS Občine Trebnje

Na podlagi 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 45/07)

sklicujem  45. redno sejo  Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo

 

v sredo,  9. februarja 2011, s pričetkom ob 16. uri,

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

DNEVNI RED:

 

1.    Pregled in potrditev zapisnika 43. seje z dne 26. 1. 2011 

2.    Odgovori na svetniška vprašanja

3.    Predlog Odloka o Proračunu Občine Trebnje  za leto 2011 – I. obravnava

4.    Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet Centra za socialno delo Trebnje

5.    Vprašanja in pobude članov sveta

Gradivo  ste že prejeli z vabilom na 43. sejo, občinska uprava bo glede na razpravo na seji dne 2. 2. 2011 pripravila spremembe in dopolnitve k predlogu Proračuna 2011 in vam jih posredovala v ločeni obliki. Če bo predlog osnutka Proračuna 2011 z dopolnitvami sprejet, bodo vse spremembe vključene pred javno obravnavo.