ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 44. redno sejo OS Trebnje

Na podlagi 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 45/07)

sklicujem  44. redno sejo  Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo

 

v sredo,  2. februarja 2011, s pričetkom ob 16. uri,

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

DNEVNI RED:

 

      1.            Pregled in potrditev zapisnika 43. seje z dne 26. 1. 2011 

      2.            Odgovori na svetniška vprašanja

      3.            Predlog Odloka o Proračunu Občine Trebnje  za leto 2011 – I. obravnava

      4.            Seznanitev z zapisniki sej odborov in komisij;

      5.            Vprašanja in pobude članov sveta

 

Gradivo za obravnavo pod točko 1, 2 in 4 bo posredovano naknadno, gradivo za točko 3 pa ste prejeli že z vabilom na  43. sejo.


Alojzij Kastelic
ŽUPAN