E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 43. redno sejo OS Občine Trebnje

Na podlagi 21.  in  22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 45/07) sklicujem  43. redno sejo  Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo

 

v sredo,  26. januarja 2011, s pričetkom ob 16. uri,

 

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

DNEVNI RED:

    1.          Pregled in potrditev zapisnika 42. seje z dne 22. 12. 2010 

    2.          Odgovori na svetniška vprašanja

    3.          Predlog Odloka o Proračunu Občine Trebnje  za leto 2011 – I. obravnava

    4.          Kadrovske zadeve:

-       imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet Centra za socialno delo Trebnje

 

    5.          Širitev odlagalnega polja odlagališča nenevarnih odpadkov Globoko - pooblastilo

    6.          Seznanitev z zapisniki sej odborov in komisij;

    7.          Vprašanja in pobude članov sveta

 

Gradivo je v priponki.

 

Alojzij Kastelic
Župan

Ostale datoteke