E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 16. izredno sejo OS

Na podlagi 23. člena  Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, ŠT. 45/07) sklicujem  16.  izredno sejo  Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo v sredo,  20.  oktobra  2010, ob  16. uri

 v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1. Odgovornost direktorja JP Komunala Trebnje d.o.o. in predsednika NS JP Komunala Trebnje d.o.o. za nezakonito dejanje 

   odlaganja odpadkov na deponiji Globoko

 

Gradivo poslano po e-pošti  in  objavljeno na  spletni strani občine Trebnje:  www.trebnje.si

 

Alojzij Kastelic
Župan


Ostale datoteke