E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

Sklic 15. izredne seje OS

Na podlagi 23. člena pravilnika OS Trebnje (Ur. L. RS pt. 45/07) sklicujem 15. izredno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo v

SREDO 13.10.2010 ob 07.00 uri

v veliki sejni sobi Občine Trebnje.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Potrdtitev investicijskega programa - Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Trebnje.

gradivo (*.zip)

Aojzij Kastelic
ŽUPAN