ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 36. redno sejo OS Občine Trebnje

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE TREBNJE

 

Na podlagi 21. in  22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 45/07) sklicujem  36.  redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo

v sredo, 5. maja  2010, s pričetkom ob 16. uri.

v poslovnih prostorih podjetje Trimo d.d. Prijateljeva c. 12, 8210 Trebnje, upravna stavba, vhod 1, sejna soba.

 

DNEVNI RED:

 • Nagovor župana ob Dnevu Evrope in mednarodnem dnevu zmage nad fašizmom;
 • Cestna infrastruktura – pogovor o dokončanju avtoceste  in ukrepi na regionalnih in državnih cestah

 

Gradivo pod točko 2 bo  priloženo in  objavljeno na spletni strani občine Trebnje:  www.trebnje.si.

Prosimo, da zagotovite udeležbo na seji.

Po pooblastilu župana
Podžupan Občine Trebnje Jože Povšič

Vabljeni:

 • člani  občinskega sveta
 • g. Miran Jurak, podpredsednik NO Občine Trebnje,
 • g. Zvonko Lah, poslanec, Hrastje 12, 8216 Mirna peč,
 • ga. Tatjana Fink, direktorica Trimo d.d., Prijateljeva 12, Trebnje
 • g. Stane Žnidaršič vodja inženiring projektov, Trimo d.d.,
 • g. mag. Gregor Ficko, direktor DRSC, Tržaška cesta 19, Ljubljana
 • g. Tomaž Willenpart, vodja sektorja za investicije, DRSC, Tržaška cesta 19, Ljubljana
 • g. dr. Bojan Čas, izvršni direktor  področje za nadzor in organizacijo gradenj, DARS d.d., Dunajska 7, Ljubljana
 • g. Aleš Arhar, vodja službe za nadzor in organizacijo gradenj, DARS d.d., DARS d.d., Dunajska 7, Ljubljana
 • ga. Tatjana Zalokar, direktorica projekta, DDC d.d., Kotnikova 40, Ljubljana
 • mediji
 • g. Rado Javornik, direktor občinske uprave
 • pravna služba Občine Trebnje
 • vodje oddelkov občinske uprave Občine Trebnje

GRADIVO SE NAHAJA TUKAJ.