ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 5. SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Datum: 14. 9. 2023

Številka: 011-6/2023-15

 

 

ČLANOM ODBORA

ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

 

Na podlagi 2. in 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 161/22) sklicujem 5. sejo Odbora za družbene dejavnosti, ki bo potekala

 

v TOREK, 19. septembra 2023, ob 17.00 uri

 

v  mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Odbora z dne 14. 6. 2023

2. Imenovanje Komisije za štipendiranje

3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje – skrajšani postopek

4. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve »POMOČ DRUŽINI NA DOMU« ter določitvi višine subvencije Občine Trebnje

5. Razno

 

 

Gradivo za obravnavo 3. točke predloga dnevnega reda vam bo posredovano naknadno.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni!                                    

 

                                                                                         Marko Šalehar, l.r.

                                                                                         predsednik

 

VABLJENI:

-       Marko Šalehar, Trebnje

-       Vanja Jakopin, Trebnje

-       Špela Smuk, Trebnje

-       Mateja Kozlevčar, Trebnje

-       Maja Trunkelj, Dobrnič

-       Franci Ostanek, Velika Loka

-       Radojka Udovič, Trebnje

 

-       Mateja Povhe, županja

-       mag. Janko Zakrajšek, direktor Občinske uprave

-       Majda Šalehar, vodja Oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti

 

 

Priloženo:

-       gradivo za obravnavo

 

 

gradivoGradivo