ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 35. redno sejo OS Občine Trebnje

Na podlagi 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 45/07) sklicujem 35. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo

v sredo, 21.  aprila  2010, s pričetkom ob 16. uri.

 

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

DNEVNI RED:

 1. Predlog Pravilnika o sofinanciranju in vrednotenju športnih programov v Občini Trebnje;
 2. Predlog sprememb pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva v Občini Trebnje;
 3. Predlog sklepa o potrditvi DIIP – Rekonstrukcija LC 525 011 Trebnje-Grmada-Dobrnič
 4. Odločanje o pravnem poslu prodaje zemljišča parcele št. 484/2 k.o. Stehanja vas;
 5. Letni programi športa, socialnega varstva, mladinske dejavnosti in kulture;
 6. Denacionalizacija premoženja upravičenca pok. Alojza Zupančiča pri Osnovni šoli v Velikem Gabru – opredelitev do predloga poravnave;
 7. Soglasje k oceni  delovne uspešnosti ravnateljev oz direktorjev;
 8. Predlog spremembe cene pomoč družini na domu
 9. Izvedene aktivnosti na projektu Cviblje;
 10. Gradnja AC mimo Trebnjega in prekategorizacija trenutne H1 in nekaterih odsekov regionalnih cest;
 11. Informacija o stanju na gradbišču VH Pekel;
 12. Seznanitev s spremembo Sklepa o začasnem financiranju občine Trebnje v obdobju januar-marec 2010;
 13. Seznanitev z zapisniki sej odborov in komisij;
 14. Vprašanja in pobude članov sveta

 

Gradivo pod točko 10 je svetnikom posredovano s sklicem seje, ostalo gradivo je bilo svetnikom priloženo s sklicem 34. redne seje OS z dne 14.4.2010 in je objavljeno na spletni strani občine Trebnje: www.trebnje.si.

Prosimo, da zagotovite udeležbo na seji.

Alojzij Kastelic
ŽUPAN

Vabljeni:

 • člani  občinskega sveta
 • podpredsednik NO Občine Trebnje, g. Miran Jurak
 • poslanec Zvonko Lah, Hrastje 12, 8216 Mirna peč
 • mediji
 • direktor občinske uprave g. Rado Javornik
 • pravna služba Občine Trebnje
 • vodje oddelkov občinske uprave Občine Trebnje
 • Komunala Trebnje, Goliev trg 9, 8210 Trebnje, g. Velečič
 • GPR Igor Rems s.p. Mestne njive 1, 8000 NOVO MESTO