ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 4. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO POTEKALA OD PONEDELJKA, 7. 8. 2023 OD SKLICA SEJE, DO ČETRTKA, 10. 8. 2023, DO 12.00 URE

Številka: 900-8/2023-1

Datum: 7. 8. 2023

 

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE

 

Na podlagi 20. v zvezi s 23. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 161/22; v nadaljevanju: Poslovnik Občinskega sveta Občine Trebnje)

 

sklicujem

4. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

 

s trajanjem

od ponedeljka, 7. avgusta 2023, od sklica seje

do četrtka, 10. avgusta 2023, do 12.00 ure

 

 in naslednjim dnevnim redom 

1.    Predlog potrditve Novelacije investicijskega programa za projekt Izgradnja delavnic – VDC Novo mesto, Enota Trebnje

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani Občine Trebnje.

 

Glasovanje:

Dopisna seja se bo opravila z elektronskim glasovanjem, ki bo potekalo od ponedeljka, 7. avgusta  2023, od sklica seje do četrtka, 10. avgusta 2023, do 12.00 ure.

Oddaja glasu se posreduje kot povratno elektronsko sporočilo na elektronski naslov: info@trebnje.si.

Glasujete tako, da jasno in nedvoumno izpolnite spodnjo glasovnico ali na drug primeren način odgovorite na to elektronsko sporočilo, pri čemer jasno in nedvoumno izrazite voljo »ZA« ali »PROTI« predlogu sklepa.

Glasovnica:

Točka dnevnega reda

Predlog sklepa

Glasujem »ZA«

Glasujem »PROTI«

1.

Občinski svet Občine Trebnje potrdi Novelacijo investicijskega programa za projekt Izgradnja delavnic – VDC Novo mesto, Enota Trebnje, julij 2023.

 

 

 

Sprejem sklepa ne povzroča nadaljnjih finančnih obveznosti občine.

 

Dopisna seja je sklepčna, če je vabilo poslano vsem članom Občinskega sveta Občine Trebnje, od katerih jih je osebno vročitev potrdila več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so glasovali. Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če so za sklep glasovali vsi člani Občinskega sveta Občine Trebnje, ki so do roka oddali svoj glas.

 

S spoštovanjem.

 

 

Mateja Povhe, l.r.

ŽUPANJA

 

Priloge:

–         gradivo za obravnavo

Posredovano:

–         članicam in članom Občinskega sveta Občine Trebnje (na elektronske naslove)

Vložiti:

–         v spis

gradivoGradivo


zapisnikZapisnik