ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 5. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA, KI BO POTEKALA V PONEDELJEK, 19. 6. 2023, OB 16. URI V VELIKI SEJNI SOBI OBČINE TREBNJE

Datum: 14. 6. 2023

Številka: 032-2/2022-15

 

ČLANOM KOMISIJE

ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

 

Na podlagi 2. in 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 161/22) sklicujem 5. sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo potekala

 

v ponedeljek, 19. 6. 2023, ob 16.00 uri

 

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 

1)    Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje Komisije z dne 15. 3. 2023

2)    Predlog Sklepa o izplačilu jubilejne nagrade županji

3)    Predlog Pravilnika o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles Občinskega sveta in članov drugih občinskih organov v Občini Trebnje

4)    Predlog Pravilnika o določitvi sejnin, avtorskih honorarjev in nadomestilu za delo odgovornega urednika, namestnika odgovornega urednika, lektorja in članov Uredniškega sveta glasila “Glasilo Občanov”

5)    Postopek imenovanja člana Skupščine javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o.

6)    Razno

 

Prosim vas, da se seje zagotovo udeležite!

 

Gradivo za obravnavo 2. točke bo predloženo na sami seji Komisije. Gradivo za obravnavo 3. in 4. točke bo predloženo naknadno.

 

S spoštovanjem.

 

 

Špela Smuk, l.r.

predsednica

 

Priloge:

–         gradivo za obravnavo

 

Vabljeni člani komisije:

–         Špela Smuk

–         Franci Kepa

–         mag. Gregor Kaplan

–         Branko Longar

–         Ana Moder

–         Vanja Jakopin

–         Leon Lobe

 

–         Mateja Povhe, županja

–         mag. Janko Zakrajšek, v.d. direktorja Občinske uprave

–         mag. Klavdija Tahan Križman, višja svetovalka

 

gradivoGradivo