ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 4. SEJE KOMISIJE ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPORAVO, KI BO POTEKALA V PONEDELJEK, 19. 6. 2023, OB 17. URI V VELIKI SEJNI SOBI OBČINE TREBNJE

Datum: 13. 6. 2023

Številka: 011-9/2023-12

 

 

ČLANOM KOMISIJE

ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO

 

 

Na podlagi 2. in 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 161/22) sklicujem 4. sejo Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo, ki bo potekala

 

v PONEDELJEK, 19. junija 2023, ob 17.00 uri

 

v  veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Komisije z dne 17. 5. 2023

2. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trebnje

3. Predlog Sklepa o spremembah Sklepa o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina ali se parkira z dovoljenjem za parkiranje

4. Predlog Pravilnika o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles Občinskega sveta in članov drugih občinskih organov v Občini Trebnje

5. Predlog Pravilnika o določitvi sejnin, avtorskih honorarjev in nadomestilu za delo odgovornega urednika, namestnika odgovornega urednika, lektorja in članov Uredniškega sveta glasila “Glasilo Občanov”.

6. Predlog Izjave o izstopu iz Skupne občinske uprave občin Dolenjske

7. Razno

 

Gradivo za obravnavo 4. in 5. točke vam pošljemo naknadno.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni!            

 

 

mag. Gregor Kaplan, l.r.

                               predsednik

 

 

 

Vabljeni:

-       mag. Gregor Kaplan, Trebnje

-       Vanja Jakopin, Trebnje

-       Dejan Kastelic, Veliki Gaber

-       Branko Longar, Veliki Gaber

-       Jože Avguštinčič, Dobrnič

 

-       Mateja Povhe, županja

-       mag. Janko Zakrajšek, v. d. direktorja Občinske uprave

-       Gorazd Koračin, vodja Oddelka za splošne zadeve

 

 

Priloženo:

-       gradivo za obravnavo

 

gradivoGradivo