ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 34. redno sejo OS Občine Trebnje

Na podlagi 21. in  22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 45/07) sklicujem  34. redno sejo  Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo

 

v sredo, 14.  aprila  2010, s pričetkom ob 16. uri.

 

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

DNEVNI RED:

1.     Pregled in potrditev zapisnika 32. seje z dne 24. 2. 2010, 33. seje z dne 3. 3. 2010; dopisne seje z dne 18. 3. 2010, 14. izredne seje  z dne 23. 3. 2010;

2.     Odgovori za svetniška vprašanja

3.     Sprememba Odloka o ravnanju s komunalnih odpadki v občini Trebnje, skrajšan postopek;

4.     Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o., 1. obr

5.     Spremembe Odloka o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Trebnje; skrajšan postopek

6.     Spremembe Odloka o razglasitvi enotne kulturne dediščine »romarske  cerkve matere božje na Zaplazu«; skrajšan postopek

7.     Odlok o spremembi meje območij naselij Mali Videm in Å entlovrenc, 1. obravnava

8.     Obvezna razlaga 5. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Trebnje

9.     Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju opremljanja
«Kanalizacijski sistem Veliki Gaber«, 2. obr.

10.   Predlog Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja z odpadki v občini Trebnje in obračun  ravnanja s komunalnimi odpadki;

11.   Predlog Pravilnika o sofinanciranju in vrednotenju športnih programov v Občini Trebnje;

12.   Predlog sprememb pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva v Občini Trebnje;

13.   Sklep o načinu in višini financiranja delovanja članov občinskega sveta v občini Trebnje, predlog

14.   Investicijski program z vključeno analizo stroškov in koristi za izgradnjo vodohrana Medvedjek in zamenjavo cevovoda Medvedjek – Temenica;

15.   Predlog sklepa o potrditvi DIIP – Rekonstrukcija LC 525 011 Trebnje-Grmada-Dobrnič

16.   Odločanje o pravnem poslu prodaje zemljišča parcele št. 484/2 k.o. Stehanja vas;

17.   Letni programi športa, socialnega varstva, mladinske dejavnosti in kulture;

18.   Denacionalizacija premoženja upravičenca pok. Alojza Zupančiča pri Osnovni šoli v Velikem Gabru – opredelitev do predloga poravnave;

19.   Soglasje k oceni  delovne uspešnosti ravnateljev oz direktorjev;

20.   Soglasje za odlaganje odpadkov iz Občine Å martno pri Litiji

21.   Predlog spremembe cene pomoč družini na domu

22.   Informacija o aktivnostih na projektu Cviblje;

            23.   Informacija o stanju na gradbišču VH Pekel;

24.   Seznanitev s spremembo Sklepa o začasnem financiranju občine Trebnje v obdobju januar-marec 2010;

25.   Seznanitev z zapisniki sej odborov in komisij;

26.   Vprašanja in pobude članov sveta

 

 Gradivo (v *.zip obliki) 
Alojzij Kastelic
ŽUPAN