ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 4. SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, KI BO POTEKALA V TOREK, 13. 6. 2023, OB 17. URI V VELIKI SEJNI SOBI OBČINE TREBNJE

Datum: 7. 6. 2023

Številka: 011-6/2023-10

 

ČLANOM ODBORA

ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

 

Na podlagi 2. in 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 161/22) sklicujem 4. sejo Odbora za družbene dejavnosti, ki bo potekala

 

v TOREK, 13. junija 2023, ob 17.00 uri

 

v  veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Odbora z dne 16. 5. 2023
  2. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trebnje
  3. Predlog Soglasja za delovanje enega začasnega oddelka Vrtca Sončnica pri Osnovi šoli Veliki Gaber v prostorih Osnovne šole Veliki Gaber in predlog soglasja k oblikovanju oddelkov in uporabi fleksibilnega normativa za šolsko leto 2023/2024
  4. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi cen programa vrtca Sončnica pri Osnovni šoli Veliki Gaber
  5. Predlog Soglasja k uporabi fleksibilnega normativa za Vrtec Mavrica Trebnje za šolsko leto 2023/2024
  6. Razno

Gradivo za obravnavo 2., 4. in 5. točke vam pošljemo naknadno.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni!                                    

 

                                                                                      Marko Šalehar, l.r.

                                                                                         predsednik

 

VABLJENI:

-       Marko Šalehar, Trebnje

-       Vanja Jakopin, Trebnje

-       Špela Smuk, Trebnje

-       Mateja Kozlevčar, Trebnje

-       Maja Trunkelj, Dobrnič

-       Franci Ostanek, Velika Loka

-       Radojka Udovič, Trebnje

 

-       Mateja Povhe, županja

-       mag. Janko Zakrajšek, v. d. direktorja Občinske uprave

-       Majda Šalehar, vodja Oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti

 

 

Priloženo:

-       gradivo za obravnavo

 

 

gradivoGradivo