ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 3. SEJE ODBORA ZA PROSTOR, INFRASTRUKTURO IN VARSTVO OKOLJA, KI BO POTEKALA V SREDO, 17. 5. 2023, OB 16. URI V VELIKI SEJNI SOBI OBČINE TREBNJE

Datum: 10. 5. 2023

Številka: 011-5/2023-7

 

ČLANOM ODBORA

ZA PROSTOR, INFRASTRUKTURO IN VARSTVO OKOLJA

 

 

Na podlagi 2. in 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 161/22) sklicujem 3. sejo Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja, ki bo potekala

 

v SREDO, 17. maja 2023, ob 16.00 uri

 

 v  veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Odbora z dne 15. 3. 2023

2. Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 1480/5 k.o. Sela pri Šumberku

b)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parceli št.  694/21 in 694/19, obe  k.o. Škovec

c)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parceli št.  971/9 in 972/2, obe  k.o. Knežja vas

d)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 328/2 k.o. Dolga Njiva

e)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele v k.o. Češnjevek

f)     Odločanje o pravnem poslu brezplačnega prenosa solastniškega deleža na stavbni pravici z oznako 462/4 k.o. Trebnje in 462/5 k.o. Trebnje (bivalna enota VDC Novo mesto) v korist Republike Slovenije

g)     Predlog za odločanje o razpolaganju s parcelami številka 592/25, 592/26 in 592/19, vse k.o. 1408 Ševnica

h)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele v k.o. Trebnje in k.o. Češnjevek-kolesarka

i)      Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Ponikve-naselje Dolenje Ponikve

3. Seznanitev Občinskega sveta Občine Trebnje s potrjeno investicijsko dokumentacijo DIIP in IP za projekt Ureditev parka likovnih samorastnikov – II. faza (oziroma Odkrij SamoRastnika v sebi)

4. Razno

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni!                                               

 

                                                                                   Jože Avguštinčič, l.r.

                                                                                     predsednik

 

 

 

Vabljeni:

-       Jože Avguštinčič, Dobrnič

-       Dean Verbič, Trebnje                                                       

-       Tevž Grandovec, Trebnje                                               

-       Darjan Slak, Trebnje                         

-       Franc Brane Praznik, Velika Loka

-       Milan Kastelic, Dobrnič     

-       Tomaž Kukenberger, Trebnje

 

-       Mateja Povhe, županja

-       mag. Janko Zakrajšek, v. d. direktorja Občinske uprave

-       Matija Bitenc, vodja Oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo

 

 

Priloženo:

-       gradivo za obravnavo

 

 

gradivoGradivo