ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 2. SEJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO, TURIZEM IN KMETIJSTVO, KI BO POTEKALA V TOREK, 16. 5. 2023, OB 18. URI V MALI SEJNI SOBI OBČINE TREBNJE

Datum: 10. 5. 2023

Številka: 011-7/2023-3

 

ČLANOM ODBORA

ZA GOSPODARSTVO, TURIZEM IN KMETIJSTVO  

 

Na podlagi 2. in 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 161/22) sklicujem 2. sejo Odbora za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo, ki bo potekala

 

v TOREK, 16. maja 2023, ob 18.00 uri

 

v  MALI sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Odbora z dne 14. 3. 2023

2. Predlog Odloka o turističnem vodenju na turističnem območju Dolenjska – prva obravnava

3. Predlog za sofinanciranje Kolesarske dirke po Sloveniji 2023 s sklenitvijo neposredne pogodbe

4. Seznanitev Občinskega sveta Občine Trebnje s potrjeno investicijsko dokumentacijo DIIP in IP za projekt Ureditev parka likovnih samorastnikov – II. faza (oziroma Odkrij SamoRastnika v sebi)

5. Razno

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni!                                    

 

                                                                                    Ana Moder, l. r.

                                                                                    predsednica

 

 

VABLJENI:

-       Ana Moder, Trebnje

-       Dean Verbič, Trebnje

-       Simon Erjavec, Velika Loka

-       Franci Ostanek, Velika Loka

-       Ignacij Kastelic, Veliki Gaber

-       Janez Bobnar, Trebnje

-       Marija Prosenik, Trebnje

 

-       Mateja Povhe, županja

-       mag. Janko Zakrajšek, v. d. direktorja Občinske uprave

-       Majda Šalehar, vodja Oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti

 

 

Priloženo:

-       gradivo za obravnavo

 

gradivoGradivo