ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 3. SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, KI BO POTEKALA V TOREK, 16. 5. 2023, OB 17. URI V VELIKI SEJNI SOBI OBČINE TREBNJE

Datum: 10. 5. 2023

Številka: 011-6/2023-6

 

 

ČLANOM ODBORA

ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

 

Na podlagi 2. in 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 161/22) sklicujem 3. sejo Odbora za družbene dejavnosti, ki bo potekala

 

v TOREK, 16. maja 2023, ob 17.00 uri

 

v  veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Odbora z dne 14. 3. 2023

2. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu« ter določitvi višine subvencije Občine Trebnje

3. Soglasje k redni delovni uspešnosti ravnatelja Osnovne šole Trebnje za leto 2022

4. Soglasje k redni delovni uspešnosti ravnatelja Osnovne šole Veliki Gaber za leto 2022

5. Soglasje k redni delovni uspešnosti ravnateljice Vrtca Mavrica Trebnje za leto 2022

6. Seznanitev Občinskega sveta Občine Trebnje s potrjeno investicijsko dokumentacijo DIIP in IP za projekt Ureditev parka likovnih samorastnikov – II. faza (oziroma Odkrij SamoRastnika v sebi)

7. Razno

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni!                                    

 

                                                                                      Marko Šalehar, l.r.

                                                                                         predsednik

 

VABLJENI:

-       Marko Šalehar, Trebnje

-       Vanja Jakopin, Trebnje

-       Špela Smuk, Trebnje

-       Mateja Kozlevčar, Trebnje

-       Maja Trunkelj, Dobrnič

-       Franci Ostanek, Velika Loka

-       Radojka Udovič, Trebnje

 

-       Mateja Povhe, županja

-       mag. Janko Zakrajšek, v. d. direktorja Občinske uprave

-       Majda Šalehar, vodja Oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti

 

 

Priloženo:

-       gradivo za obravnavo

 

gradivoGradivo