ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 4. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA, KI BO POTEKALA V SREDO, 15. 3. 2023, OB 18.30 URI V MALI SEJNI SOBI OBČINE TREBNJE

Datum: 9. 3. 2023

Številka: 032-2/2022-12

 

ČLANOM KOMISIJE

ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

 

Na podlagi 2. in 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 161/22) sklicujem 4. sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo potekala

 

v sredo, 15. 3. 2023, ob 18.30 uri

 

v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1)    Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje Komisije z dne 13. 2. 2023

2)    Imenovanje članov Posebne občinske volilne komisije Trebnje

3)    Sklep o določitvi plače županje

4)    Razno

 

Prosim vas, da se seje zagotovo udeležite!

 

Gradivo za obravnavo 3. točke bo predloženo na sami seji Komisije.

 

S spoštovanjem.

 

 

Špela Smuk, l.r.

predsednica

 

Priloge:

–         gradivo za obravnavo

 

Vabljeni člani komisije:

–         Špela Smuk

–         Franci Kepa

–         mag. Gregor Kaplan

–         Branko Longar

–         Ana Moder

–         Vanja Jakopin

–         Leon Lobe

 

–         Mateja Povhe, županja

–         mag. Janko Zakrajšek, v.d. direktorja Občinske uprave

–         mag. Klavdija Tahan Križman, višja svetovalka