ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 2. SEJE ODBORA ZA PROSTOR, INFRASTRUKTURO IN VARSTVO OKOLJA, KI BO POTEKALA V SREDO, 15. 3. 2023, OB 16. URI V VELIKI SEJNI SOBI OBČINE TREBNJE

Datum: 9. 3. 2023

Številka: 011-5/2023-4

 

ČLANOM ODBORA

ZA PROSTOR, INFRASTRUKTURO IN VARSTVO OKOLJA

 

Na podlagi 2. in 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 161/22) sklicujem 2. sejo Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja, ki bo potekala

 

v SREDO, 15. marca 2023, ob 16.00 uri

 

 v  veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Odbora z dne 9. 2. 2023

2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2023 – rebalans

3. Predlog za spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2023

4. Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o razpolaganju za parcele k.o. 1421 Medvedje selo

5. Predlog pooblastila županji za potrditev investicijske dokumentacije skladno z uredbo UEM za projekt Ureditev parka likovnih samorastnikov – II. faza za namen prijave na Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah

6. Predlog pooblastila županji za potrditev novelacije Investicijskega programa za projekt Razširitve obrtne cone Trebnje za namen prijave na Javni razpis podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture

7. Razno

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni!                                                

 

                                                                                   Jože Avguštinčič, l.r.

                                                                                        predsednik

 

 

 

Vabljeni:

-       Jože Avguštinčič, Dobrnič

-       Dean Verbič, Trebnje                                                       

-       Tevž Grandovec, Trebnje                                               

-       Darjan Slak, Trebnje                         

-       Franc Brane Praznik, Velika Loka

-       Milan Kastelic, Dobrnič     

-       Tomaž Kukenberger, Trebnje

 

-       Mateja Povhe, županja

-       mag. Janko Zakrajšek, v. d. direktorja Občinske uprave

-       Matija Bitenc, vodja Oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo

 

 

Priloženo:

-       gradivo za obravnavo