ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 2. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA, KI BO POTEKALA V TOREK, 17. 1. 2023, OB 16.30 URI V VELIKI SEJNI SOBI OBČINE TREBNJE

Datum: 12. 1. 2023

Številka: 032-2/2022-5

 

ČLANOM KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA,

VOLITVE IN IMENOVANJA

 

Na podlagi drugega odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14, 65/14 – popr. in 161/22) sklicujem 2. sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo potekala

 

v torek, 17. 1. 2023, ob 16:30 uri

 

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1)    Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje Komisije z dne 22. 12. 2022

2)    Imenovanje stalnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Trebnje:

a)    Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja

b)    Odbor za družbene dejavnosti

c)    Odbor za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo

d)    Odbor za proračun in finance

e)    Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo

3)    Imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Trebnje

4)    Imenovanje članov v Komisijo za podelitev priznanj

5)    Imenovanje članov v Komisijo za spremljanje položaja romske skupnosti

6)    Imenovanje predstavnikov Občinskega sveta v Komisijo za mladinska vprašanja

7)    Imenovanje nadomestnega člana Sveta zavoda Osnovna šola Trebnje

8)    Seznanitev z imenovanimi člani v Uredniški svet Glasila občanov občine Trebnje

9)    Priprava pozivov za predlaganje članov v Občinsko volilno komisijo, Posebno občinsko volilno komisijo, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter imenovanje predstavnika Občine Trebnje v Svet lokalnih skupnosti CSD Dolenjska in Bela krajina

10) Razno

 

 

Prosim vas, da se seje zagotovo udeležite!

 

S spoštovanjem.

 

Špela Smuk, l. r.

predsednica

 

Priloge:

–         gradivo za obravnavo

 

 

Vabljeni člani komisije:

–         Špela Smuk

–         Franci Kepa

–         mag. Gregor Kaplan

–         Branko Longar

–         Ana Moder

–         Vanja Jakopin

–         Leon Lobe

 

 

–         Mateja Povhe, županja

–         mag. Janko Zakrajšek, v.d. direktorja Občinske uprave

–         mag. Klavdija Tahan Križman, višja svetovalka