ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 1. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO POTEKALA OD SREDE, 28. 12. OD SKLICA SEJE, DO PETKA, 30. 12. 2022, DO 12. URE

Številka: 900-8/2022-1

Datum: 28. 12. 2022

  

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE

 

 

Na podlagi 20. v zvezi s 23. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 161/22; v nadaljevanju: Poslovnik Občinskega sveta Občine Trebnje)

 

sklicujem

 

1. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

 

s trajanjem

 

od srede, 28. DECEMBRA 2022, od sklica seje

do petka, 30. DECEMBRA 2022, do 12.00 ure

 

 in naslednjim dnevnim redom:

 

1.    Potrditev nadomestnega mandata članu Občinskega sveta Občine Trebnje

 

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani Občine Trebnje.

 

Glasovanje:

Dopisna seja se bo opravila z elektronskim glasovanjem, ki bo potekalo od srede, 28. decembra  2022, od sklica seje do petka, 30. decembra 2022, do 12.00 ure.

Oddaja glasu se posreduje kot povratno elektronsko sporočilo na elektronski naslov: info@trebnje.si.

 

Glasujete tako, da jasno in nedvoumno izpolnite spodnjo glasovnico ali na drug primeren način odgovorite na to elektronsko sporočilo, pri čemer jasno in nedvoumno izrazite voljo »ZA« ali »PROTI« predlogu sklepa.

 

 

Glasovnica:

 

Točka dnevnega reda

Predlog sklepa

Glasujem »ZA«

Glasujem »PROTI«

1.

I. Občinski svet Občine Trebnje potrjuje nadomestni mandat v Občinskem svetu Občine Trebnje Marku Šaleharju, roj. 10. 4. 1978, stan. Gubčeva cesta 4a, 8210 Trebnje.

II. Nadomestnemu članu se izteče mandat hkrati z iztekom mandata občinskemu svetu.

 

 

 

 

Dopisna seja je sklepčna, če je vabilo poslano vsem članom Občinskega sveta Občine Trebnje, od katerih jih je osebno vročitev potrdila več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so glasovali. Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če so za sklep glasovali vsi člani Občinskega sveta Občine Trebnje, ki so do roka oddali svoj glas.

 

 

S spoštovanjem.

 

 

Mateja Povhe l.r.

ŽUPANJA

 

 

 

Priloge:

–         gradivo za obravnavo

 

Posredovano:

–         članicam in članom Občinskega sveta Občine Trebnje (na elektronske naslove)

 

Vložiti:

–         v spis

 

 

gradivoGradivo


zapisnikZapisnik