E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

Sklic dopisne seje OS Občine Trebnje

 

Na predlog članov občinskega sveta Občine Trebnje z dne 17.3.2010 in na podlagi 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 45/07) sklicujem  DOPISNO sejo  Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo  potekala

 

v četrtek, 18. marca  2010; čas trajanja seje: od 8. do 10. ure .

 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 

Mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij

 

 

Gradivo in predlog sklepa je v prilogi.

 

 

Dopisna seja se bo opravila z osebnim telefonskim glasovanjem, ki se bo opravilo v četrtek, 18. marca  med 8. in 10. uro.

 

Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom sveta, od katerih jih je osebno vročitev potrdilo več kot polovica.

Alojzij Kastelic
ŽUPAN

GRADIVO:
- zahteva za sklic
- vabilo in gradivo
-mnenje k predlogu zakona