ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 33. redno sejo OS

Na podlagi 21. in  22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 45/07) sklicujem  33. redno sejo  Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo

 

v sredo, 3. marca  2010, s pričetkom ob 16. uri.

 

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

DNEVNI RED:

         1.   Sklep o načinu financiranja političnih strank  in list v občini Trebnje v letu 2010;

         2.   Predlog Sklepa o soglasju k spremembam in dopolnitvam Statuta KS Dolenja Nemška vas

         3.   Obravnava dopolnjenega DIIP-a za večnamenski športni park Trebnje;

         4.   Obravnava predloga IP vodohrana in zamenjava cevi Medvedjek – Temenica;

         5.   Program odvajanja in čiščenja komunalne, odpadne in padavinske vode za leto 2010:

·          Komunala Trebnje d.o.o.

·          GOP d.o.o. Mirna

         6.   Program oskrbe s pitno vodo za leto 2010;

         7.   Dopolnitev predloga za spremembo cen vode Mirna;

         8.   Mnenje o kandidatih za ravnatelja Vrtca Trebnje;

         9.   DIIP za CERO Globoko – cenitveno poročilo, dopolnitev;

       10.   Ukinitev enote Dolenjske lekarne Novo mesto, Enote Å kocjan

       11.   Poročilo o ZN Cviblje – dopolnitev;

       12.   Poročilo revizorja o opravljeni reviziji projekta »Zavarovanje nivojskega prehoda na železniški progi Trebnje – Sevnica, na Mirni;

       13.   Seznanitev z zapisniki sej odborov in komisij;

       14.   Vprašanja in pobude članov sveta

 

Prilagamo vam gradivo za točko 8 in 10, ostalo gradivo je bilo že  posredovano z vabilom na 32. sejo, ki je bila 24. 2. 2010  in je  objavljeno na spletni strani občine Trebnje:  www.trebnje.si.

 

gradivo za 8. točko in 10. točko

 

        Alojzij Kastelic

ŽUPAN OBČINE TREBNJE