ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 26. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO POTEKALA OD PONEDELJKA, 7. 2. 2022 OD SKLICA SEJE, DO SREDE, 9. 2. 2022, DO 12. URE

Številka: 900-5/2019-564

Datum: 7. 2. 2022

 

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE

 

Na podlagi 20. v zvezi s 23. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14; v nadaljevanju: Poslovnik Občinskega sveta Občine Trebnje)

 

sklicujem

 

26. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

 

s trajanjem

 

od ponedeljka, 7. FEBRUARJA 2022, od sklica seje

do srede, 9. FEBRUARJA 2022, do 12.00 ure

 

 

 in naslednjim dnevnim redom:

 

1.    Odločanje o pravnem poslu ustanovitve stavbne pravice za gradnjo objekta »Delavnica – enota Trebnje« na parceli 462/3 k.o. 1422 Trebnje v korist Republike Slovenije

 

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani Občine Trebnje.

 

Glasovanje:

Dopisna seja se bo opravila z elektronskim glasovanjem, ki bo potekalo od ponedeljka, 7. februarja  2022, od sklica seje do srede, 9. februarja 2022, do 12.00 ure.

Oddaja glasu se posreduje kot povratno elektronsko sporočilo na elektronski naslov: info@trebnje.si.

 

Glasujete tako, da jasno in nedvoumno izpolnite spodnjo glasovnico ali na drug primeren način odgovorite na to elektronsko sporočilo, pri čemer jasno in nedvoumno izrazite voljo »ZA« ali »PROTI« predlogu sklepa.

 

Glasovnica:

Točka dnevnega reda

Predlog sklepa

Glasujem »ZA«

Glasujem »PROTI«

1.

I. Občina Trebnje sklene pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice za gradnjo objekta »Delavnica – enota Trebnje« v skladu s projektom 897/4-19/R.A., izdelovalca ART. A DESIGN, LJUBLJANA d.o.o., Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, na parceli 462/3 k.o. 1422 Trebnje, v korist Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana.

 

II. Stavbna pravica se podeli brezplačno za nedoločen čas v korist Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana, matična številka: 585481400.

 

 

 

 

Dopisna seja je sklepčna, če je vabilo poslano vsem članom Občinskega sveta Občine Trebnje, od katerih jih je osebno vročitev potrdila več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so glasovali. Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če so za sklep glasovali vsi člani Občinskega sveta Občine Trebnje, ki so do roka oddali svoj glas.

 

 

S spoštovanjem.

 

 

Alojzij Kastelic l.r.

ŽUPAN

 

 

 

Priloge:

–         gradivo za obravnavo

 

Posredovano:

–         članicam in članom Občinskega sveta Občine Trebnje (na elektronske naslove)

 

Vložiti:

–         v spis

gradivoGradivo


zapisnikZapisnik