ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 25. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO POTEKALA OD SREDE, 12. 1. 2022 OD SKLICA SEJE, DO PETKA, 14. 1. 2022, DO 14. URE

Številka: 900-5/2019-543

Datum: 12. 1. 2022

 

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE

 

Na podlagi 20. v zvezi s 23. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14; v nadaljevanju: Poslovnik Občinskega sveta Občine Trebnje)

 

sklicujem

 

25. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

 

s trajanjem

 

od srede, 12. JANUARJA 2022, od sklica seje

do petka, 14. JANUARJA 2022, do 12.00 ure

 

 

 in naslednjim dnevnim redom:

 

1.    Predlog pooblastila županu za potrditev investicijske dokumentacije skladno z uredbo UEM za projekt Vodovod Ječkovec–Zvale–Skrovnica

2.    Predlog pooblastila županu za potrditev investicijske dokumentacije skladno z uredbo UEM za projekt Dolenje in Gorenje Ponikve: Kanalizacija, rekonstrukcija vodovoda in pločnik med naseljema

 

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani Občine Trebnje.

 

Glasovanje:

Dopisna seja se bo opravila z elektronskim glasovanjem, ki bo potekalo od srede, 12. januarja  2022, od sklica seje do petka, 14. januarja 2022, do 12.00 ure.

Oddaja glasu se posreduje kot povratno elektronsko sporočilo na elektronski naslov: info@trebnje.si.

 

Glasujete tako, da jasno in nedvoumno izpolnite spodnjo glasovnico ali na drug primeren način odgovorite na to elektronsko sporočilo, pri čemer jasno in nedvoumno izrazite voljo »ZA« ali »PROTI« predlogu sklepa. V kolikor glasujete za ali proti vsem sklepom, to jasno navedite, ni pa potrebno izpolnjevati vseh ustreznih mest na glasovnici.

 

Glasovnica:

Točka dnevnega reda

Predlog sklepa

Glasujem »ZA«

Glasujem »PROTI«

1.

»Občinski svet Občine Trebnje pooblašča župana Občine Trebnje Alojzija Kastelica za potrditev investicijske dokumentacije skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ za projekt Vodovod Ječkovec–Zvale–Skrovnica. Župan na prvi naslednji seji s potrjeno investicijsko dokumentacijo seznani Občinski svet

 

 

2.

»Občinski svet Občine Trebnje pooblašča župana Občine Trebnje Alojzija Kastelica za potrditev investicijske dokumentacije skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ za projekt Dolenje in Gorenje Ponikve: Kanalizacija, rekonstrukcija vodovoda in pločnik med naseljema. Župan na prvi naslednji seji s potrjeno investicijsko dokumentacijo seznani Občinski svet

 

 

 

 

Dopisna seja je sklepčna, če je vabilo poslano vsem članom Občinskega sveta Občine Trebnje, od katerih jih je osebno vročitev potrdila več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so glasovali. Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če so za sklep glasovali vsi člani Občinskega sveta Občine Trebnje, ki so do roka oddali svoj glas.

 

 

S spoštovanjem.

 

 

Alojzij Kastelic l.r.

ŽUPAN

 

 

 

Priloge:

–         gradivo za obravnavo

 

Posredovano:

–         članicam in članom Občinskega sveta Občine Trebnje (na elektronske naslove)

 

Vložiti:

–         v spis

 

gradivoGradivo


zapisnikZapisnik