E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

Sklic dopisne seje

Spoštovana članica sveta,

Spoštovani člani sveta

 

 

Na podlagi 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje sklicujem DOPISNO SEJO OS Trebnje, ki bo potekala 30.12.2009 med 08.00 in 10.00 uro

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 

1. Odločanje o pravnem poslu urejanja lastninskih razmerij poti na območju OPPN za kamnolom Vrhpeč.

 

Dopisna seja se bo opravila z osebnim telefonskim glasovanjem, ki se bo izvedla med 8. in 10. uro tega dne.

Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom OS, od katerih jih je osebno vročitev potrdila več kot polovica.

 

V primeru nejasnosti, se lahko obrnete na Matejo Povhe, tel: 34 81 144, ali po e-pošti; mateja.povhe@trebnje.si

 

- gradivo  (*.pdf)

 

S spoštovanjem

 

ŽUPAN

Alojzij KASTELIC