ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 8. SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE, KI BO V ČETRTEK, 7. 10. 2021 OB 17. URI V VELIKI SEJNI SOBI IN NA DALJAVO PREKO M TS

Datum: 29. 9. 2021

 

 

ČLANOM ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE

 

Na podlagi 2. in 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14) v povezavi s četrtim odstavkom 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21, 149/21 in 152/21) sklicujem 8. sejo Odbora za proračun in finance, ki bo v

 

četrtek, 7. oktobra 2021, ob 17.00 uri

 

v  veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, in na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije (Microsoft Teams).

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje Odbora z dne 25. 2. 2021
  2. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Trebnje v prvem polletju leta 2021
  3. Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021 – rebalans II
  4. Razno.

 

Skladno z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21, 149/21 in 152/21) je za udeležbo na seji potrebno izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT). Članicam in članom ter drugim vabljenim udeležencem seje, ki pogoja PCT ne izpolnjujejo, bo omogočena udeležba na seji na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije (Microsoft Teams). Le-ti obvestilo, da se bodo seje udeležili na daljavo, pošljejo na elektronski naslov info@trebnje.si najkasneje do ponedeljka, 4. 10. 2021, do 10. ure. Vsi potrebni podatki za udeležbo na seji na daljavo jim bodo posredovani naknadno.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni!

 

 

 

Bogdana Brilj, l.r.

predsednica

 

 

 

 

Vabljeni:

-       Bogdana Brilj, Žužemberk 

-       Mojca Povhe, Trebnje

-       dr. Jože Korbar, Trebnje

-       Tatjana Dokl, Dobrnič

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       mag. Irena Starič, v. d. direktorja Občinske uprave

-       Referat za proračun

 

 

Priloženo:

-       gradivo za obravnavo