ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 10. SEJE KOMISIJE ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO, KI BO POTEKALA V SREDO, 9. 6. 2021, OB 18. URI V VELIKI SEJNI SOBI OBČINE TREBNJE

Datum: 3. 6. 2021

 

ČLANOM KOMISIJE ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO

 

Na podlagi prvega odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14) sklicujem 10. sejo Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo, ki bo v

 

 sredo, 9. junija 2021, ob 18.00 uri

 

v  VELIKI SEJNI sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje Komisije z dne 24. 2. 2021

2. Predlog Elaborata za pripravo Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Trebnje ter Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Trebnje – 2. obravnava

3. Predlog Elaborata programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Industrijska cona Trebnje« ter Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Industrijska cona Trebnje« - 2. obravnava

4. Predlog Elaborata programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »ZN Cviblje« ter Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »ZN Cviblje«, 2. obravnava

5. Razno

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

S spoštovanjem.

 

 

Mateja Povhe l. r.

predsednica

 

 

Vabljeni:

-       Mateja Povhe

-       Branko Veselič

-       Silvo Zupančič

-       Branko Longar

-       Bogdana Brilj

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       mag. Irena Starič, v. d. direktor

-       Gorazd Koračin, vodja oddelka za splošne zadeve

 

 

Priloženo:

-       gradivo za obravnavo