ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 9. SEJE ODBORA ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO, KI BO V SREDO, 9. 6. 2021, OB 16. URI V VELIKI SEJNI SOBI OBČINE TREBNJE

Datum: 3. 6. 2021

 

 

ČLANOM ODBORA

ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO

 

 

Na podlagi 1. odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14) sklicujem 9. sejo Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, ki bo

 

v SREDO, 9. junija 2021, ob 16.00 uri

 

v  VELIKI SEJNI sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje Odbora z dne 23. 2. 2021

2. Predlog Elaborata za pripravo Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Trebnje ter Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Trebnje – 2. obravnava

3. Predlog Elaborata programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Industrijska cona Trebnje« ter Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Industrijska cona Trebnje« - 2. obravnava

4. Predlog Elaborata programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »ZN Cviblje« ter Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »ZN Cviblje«, 2. obravnava

5. Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Češnjevek – Dolenja Nemška vas

b)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Ševnica – Račje selo

c)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Čatež – Sejenice

d)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Knežja vas – Lisec

e)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Ponikve – Dolenje Ponikve

f)     Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Sela pri Šumberku

g)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo k.o. Štefan-Studenec

h)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo k.o. Velika Loka

i)      Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 625/7 k.o. Medvedje selo

j)      Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 39/9 k.o. Ponikve

k)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Trebnje – Cviblje

l)      Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu razpolaganja za parcelo  št. 2594/7 k.o. Korita - naselje Korita

m)   Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Štefan- Rožni vrh-Studenec

6. Uskladitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2021 s sklepom o prerazporeditvi

7. Razno.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni!            

                                                           

 

                                                                                   Andrej Jevnikar, l. r.

                                                                                       predsednik

 

 

 

Vabljeni:

-       Andrej Jevnikar, Velika Loka

-       Simon Erjavec, Velika Loka                                                            

-       Tomaž Praznik, Veliki Gaber                                                          

-       Branko Veselič, Trebnje                   

-       Alojz Špec, Dobrnič

-       Darko Pekolj, Trebnje                       

-       Franci Kepa, Trebnje

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       mag. Irena Starič, v. d. direktor

-       mag. Janez Zakrajšek, vodja odd. za okolje, prostor in infrastrukturo

 

 

Priloženo:

-       gradivo za obravnavo