ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 24. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO POTEKALA OD SREDE, 19. 5. 2021 OD SKLICA SEJE, DO PETKA, 21. 5. 2021, DO 12. URE

Številka: 900-5/2019-512

Datum: 19. 5. 2021

 

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE

 

Na podlagi 20. v zvezi s 23. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14; v nadaljevanju: Poslovnik Občinskega sveta Občine Trebnje) in Sklepom o načinu delovanja in odločanja Občinskega sveta Občine Trebnje v času izrednih razmer, povezanih z nalezljivo boleznijo SARS-CoV-2 (COVID-19), št. 900-5/2019-271 z dne 7. 10. 2020 (Uradni list RS, št. 140/20), v povezavi s trenutno epidemiološko situacijo

 

sklicujem

 

24. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

s trajanjem

 

od srede, 19. MAJA 2021, od sklica seje

do petka, 21. MAJA 2021, do 12.00 ure

 

 in naslednjim dnevnim redom:

 

1.    Odločanje o pravnem poslu brezplačnega prenosa lastninske pravice na parceli 462/6 k.o. Trebnje (Doma starejših občanov Trebnje) v korist Republike Slovenije

2.    Predlog Sklepa o določitvi stavbe na naslovu Goliev trg 1 za javno infrastrukturo na področju kulture

3.    Predlog Sklepa o določitvi stavbe na naslovu Kidričeva ulica 2 za javno infrastrukturo na področju kulture

4.    Predlog pooblastila županu za potrditev investicijske dokumentacije skladno z uredbo UEM za investicijo zamenjave stavbnega pohištva v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje

5.    Predlog pooblastila županu za potrditev investicijske dokumentacije skladno z uredbo UEM za projekt Medgeneracijska točka Temenica

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani Občine Trebnje.

 

Glasovanje:

Dopisna seja se bo opravila z elektronskim glasovanjem, ki bo potekalo od srede, 19. maja  2021, od sklica seje do petka, 21. maja 2021, do 12.00 ure.

Oddaja glasu se posreduje kot povratno elektronsko sporočilo na elektronski naslov: info@trebnje.si.

 

Glasujete tako, da jasno in nedvoumno izpolnite spodnjo glasovnico ali na drug primeren način odgovorite na to elektronsko sporočilo, pri čemer jasno in nedvoumno izrazite voljo »ZA« ali »PROTI« predlogu sklepa. V kolikor glasujete za ali proti vsem sklepom, to jasno navedite, ni pa potrebno izpolnjevati vseh ustreznih mest na glasovnici.

 

Glasovnica:

 

Točka dnevnega reda

Predlog sklepa

Glasujem »ZA«

Glasujem »PROTI«

1.

»Občina Trebnje sklene pogodbo o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem in brezplačnem prenosu lastninske pravice na parceli 462/6 k.o. 1422 Trebnje v korist Republike Slovenije.«

 

 

2.

»Občinski svet Občine Trebnje sprejme Sklep o določitvi stavbe na naslovu Goliev trg 1 za javno infrastrukturo na področju kulture.«

 

 

3.

»Občinski svet Občine Trebnje sprejme Sklep o določitvi stavbe na naslovu Kidričeva ulica 2 za javno infrastrukturo na področju kulture.«

 

 

4.

»Občinski svet Občine Trebnje pooblašča župana Občine Trebnje Alojzija Kastelica za potrditev investicijske dokumentacije skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ za investicijo zamenjave stavbnega pohištva v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje. Župan na prvi naslednji seji s potrjeno investicijski dokumentacijo seznani Občinski svet.«

 

 

5.

»Občinski svet Občine Trebnje pooblašča župana Občine Trebnje Alojzija Kastelica za potrditev investicijske dokumentacije skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ za projekt Medgeneracijska točka Temenica. Župan na prvi naslednji seji s potrjeno investicijski dokumentacijo seznani Občinski svet.«

 

 

 

 

Dopisna seja je sklepčna, če je vabilo poslano vsem članom Občinskega sveta Občine Trebnje, od katerih jih je osebno vročitev potrdila več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so glasovali. Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če je za sklep glasovala večina članov Občinskega sveta Občine Trebnje, ki so do roka oddali svoj glas.

 

 

S spoštovanjem.

 

 

Alojzij Kastelic l. r. 

ŽUPAN

 

 

 

 

Priloge:

–         gradivo za obravnavo

 

Posredovano:

–         članicam in članom Občinskega sveta Občine Trebnje (na elektronske naslove)

 

Vložiti:

–         v spis

 

 

gradivoGradivo


zapisnikZapisnik