ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 14. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA, KI BO POTEKALA V TOREK, 6. 4. 2021, OB 17. URI PREKO VIDEOKONFERENCE MS TEAMS

Datum: 31. 3. 2021

 

 

ČLANOM KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

 

Na podlagi prvega odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14; v nadaljevanju: Poslovnik) sklicujem 14. sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo potekala

 

v torek, 6. aprila 2021, ob 17.00 uri,

 

preko videokonference MS Teams, preko poslane povezave.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje Komisije z dne 2. 3. 2021
  2. Imenovanje nadomestnega člana v Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  3. Imenovanje nadomestnega člana v Komisijo za podelitev priznanj
  4. Ugotovitveni sklep Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja glede sestave Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo
  5. Mnenje o kandidatu za ravnatelja Osnovne šole Veliki Gaber
  6. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Vrtca Mavrica Trebnje
  7. Razno

 

Gradivo vsebuje osebne podatke. Po četrtem odstavku 13. člena, v zvezi s 66. členom Poslovnika ima član Občinskega sveta Občine Trebnje dolžnost varovati podatke zaupne narave, ki so osebni podatki in za katere izve pri svojem delu.

Prosim za dosledno spoštovanje citirane določbe Poslovnika.

 

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

S spoštovanjem.

 

 

po pooblastilu predsednika,

št. 032-3/2018-57 z dne 16. 7. 2019,

Branko Longar l. r.

 

Vabljeni člani:

-       dr. Jože Korbar

-       Leon Lobe

-       Franci Ostanek

-       Nada Pepelnak

-       Branko Longar

-       Vinko Ribič

 

 

Priloženo:

-       gradivo za obravnavo