ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 13. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA, KI BO V TOREK, 2. 3. 2021, OB 17. URI V VELIKI SEJNI SOBI

Datum: 25. 2. 2021

 

ČLANOM KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

 

Na podlagi prvega odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14; v nadaljevanju: Poslovnik) sklicujem 13. sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo

 

v torek, 2. marca 2021, ob 17.00 uri

 

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje Komisije z dne 9. 2. 2021
  2. Imenovanje nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Trebnje
  3. Imenovanje nadomestnega člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  4. Imenovanje nadomestnega člana Komisije za mladinska vprašanja
  5. Predlogi za imenovanje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Novem mestu
  6. Razno

 

Gradivo za 5. točko dnevnega reda vam pošljemo naknadno.

Gradivo vsebuje osebne podatke. Po četrtem odstavku 13. člena, v zvezi s 66. členom Poslovnika ima član Občinskega sveta Občine Trebnje dolžnost varovati podatke zaupne narave, ki so osebni podatki in za katere izve pri svojem delu.

Prosim za dosledno spoštovanje citirane določbe Poslovnika.

 

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

S spoštovanjem.

 

 

po pooblastilu predsednika,

št. 032-3/2018-57 z dne 16. 7. 2019,

Branko Longar l. r.

 

Vabljeni člani:

-       dr. Jože Korbar

-       Leon Lobe

-       Franci Ostanek

-       Nada Pepelnak

-       Branko Longar

 

 

Priloženo:

-       gradivo za obravnavo