ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 9. SEJE KOMISIJE ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO, KI BO V SREDO, 24. 2. 2021, OB 18. URI V VELIKI SEJNI SOBI

Datum: 18. 2. 2021

 

 

ČLANOM KOMISIJE ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO

 

Na podlagi prvega odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14) sklicujem 9. sejo Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo, ki bo v

 

 sredo, 24. februarja 2021, ob 18.00 uri

 

v  VELIKI SEJNI sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje Komisije z dne 29. 9. 2020
  2. Predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021 in Predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022
  3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Trebnje – skrajšani postopek
  4. Sklep o določitvi višine enkratnega denarnega prispevka za novorojence v občini Trebnje
  5. Predlog Odloka o razglasitvi Cerkve sv. Florijana za kulturni spomenik lokalnega pomena
  6. Predlog Sklepa o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina ali se parkira z dovoljenjem za parkiranje
  1. Razno

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

S spoštovanjem.

 

 

Mateja Povhe l. r.

predsednica

 

 

 

 

Vabljeni:

-       Mateja Povhe

-       Branko Veselič

-       Silvo Zupančič

-       Branko Longar

-       Bogdana Brilj

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       Gorazd Koračin, pravna služba

 

 

Priloženo:

-       gradivo za obravnavo