ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 9. SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN KMETIJSTVO, KI BO V SREDO, 24. 2. 2021, OB 16. URI V VELIKI SEJNI SOBI

Datum:  18. 2. 2021

 

ČLANOM ODBORA ZA DRUŽBENE, GOSPODARSKE

DEJAVNOSTI IN KMETIJSTVO

 

Na podlagi 1. odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14)  sklicujem 9. sejo Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo, ki bo

 

v sredo, 24. februarja 2021, ob 16.00 uri

 

v  veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje Odbora z dne 29. 9. 2020
  2. Predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021 in Predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022
  3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Trebnje – skrajšani postopek
  4. Sklep o določitvi višine enkratnega denarnega prispevka za novorojence v občini Trebnje
  5. Predlog Odloka o razglasitvi Cerkve sv. Florijana za kulturni spomenik lokalnega pomena
  6. Razno

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni!                                    

                                   

 

                                                                                   Špela Smuk,  l. r.

                                                                                     predsednica

 

VABLJENI:

-       Špela Smuk, Trebnje

-       Marija Zupančič, Trebnje

-       Ana Moder, Trebnje

-       Marjana Kužnik, Dobrnič

-       Nada Pepelnak, Trebnje

-       Majda Gazvoda, Dobrnič

-       Jože Avguštinčič, Dobrnič

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       Irena Žužek, vodja oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti

 

Priloženo:

-       gradivo za obravnavo