ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 12. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA, KI BO V TOREK, 9. 2. 2021, OB 17. URI V VELIKI SEJNI SOBI OBČINE TREBNJE

Datum: 3. 2. 2021

 

ČLANOM KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

 

Na podlagi prvega odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14; v nadaljevanju: Poslovnik) sklicujem 12. sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo

 

v torek, 9. februarja 2021, ob 17.00 uri

 

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje Komisije z dne 14. 10. 2020
  2. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta
  3. Imenovanje nadomestnega člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  4. Mnenje o kandidatkah za ravnateljico Vrtca Mavrica Trebnje
  5. *Mnenje k imenovanju direktorja Doma starejših občanov Trebnje
  6. Seznanitev s pozivom za predlaganje kandidatov za imenovanje sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu
  7. Določitev delovne uspešnosti in seznanitev z obvestilom o odmeri letnega dopusta za leto 2021 za župana Občine Trebnje
  8. Razno

 

*Opomba: Gradivo za sejo trenutno ni na voljo, predvidevamo, da bo posredovano do seje Komisije.

 

Gradivo vsebuje osebne podatke. Po četrtem odstavku 13. člena, v zvezi s 66. členom Poslovnika ima član Občinskega sveta Občine Trebnje dolžnost varovati podatke zaupne narave, ki so osebni podatki in za katere izve pri svojem delu.

Prosim za dosledno spoštovanje citirane določbe Poslovnika.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

S spoštovanjem.

 

 

po pooblastilu predsednika,

št. 032-3/2018-57 z dne 16. 7. 2019,

Branko Longar l. r.

Vabljeni člani:

-       dr. Jože Korbar

-       Leon Lobe

-       Franci Ostanek

-       Nada Pepelnak

-       Branko Longar

 

 

Priloženo:

-       gradivo za obravnavo