ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 18. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO POTEKALA OD ČETRTKA, 4. 2. 2021, OD SKLICA SEJE, DO TORKA, 9. 2. 2021, DO 11. URE

Številka: 900-5/2019-382

Datum: 4. 2. 2021

 

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE

 

Na podlagi 20. v zvezi s 23. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14; v nadaljevanju: Poslovnik Občinskega sveta Občine Trebnje) in Sklepom o načinu delovanja in odločanja Občinskega sveta Občine Trebnje v času izrednih razmer, povezanih z nalezljivo boleznijo SARS-CoV-2 (COVID-19), št. 900-5/2019-271 z dne 7. 10. 2020; Uradni list RS, št. 140/20), v povezavi s trenutno epidemiološko situacijo

 

sklicujem

 

18. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

 

s trajanjem

 

od četrtka, 4. februarja 2021, od sklica seje

do torka, 9. februarja 2021, do 11.00 ure

 

 in naslednjim dnevnim redom:

 

1. Predlog (novelacije) Dokumenta identifikacije investicijskega in predlog Investicijskega programa Obnova hiše Goliev trg 7, Trebnje – objekt »Grmada«

 

 

Predlog sklepa k 1. točki dnevnega reda:

Občinski svet Občine Trebnje potrdi (novelacijo) Dokument identifikacije investicijskega projekta in predlog Investicijskega programa Obnova hiše Goliev trg 7, Trebnje – objekt »Grmada«.

 

Glasovanje:

Dopisna seja se bo opravila z elektronskim glasovanjem, ki bo potekalo od četrtka, 4. februarja 2021, od sklica seje do torka, 9. februarja 2021, do 11.00 ure.

Oddaja glasu se posreduje kot povratno elektronsko sporočilo na elektronski naslov: info@trebnje.si.

 

Glasujete tako, da jasno in nedvoumno izpolnite spodnjo glasovnico ali na drug primeren način odgovorite na to elektronsko sporočilo, pri čemer jasno in nedvoumno izrazite voljo »ZA« ali »PROTI« predlogu sklepa. V kolikor glasujete za ali proti vsem sklepom, to jasno navedite, ni pa potrebno izpolnjevati vseh ustreznih mest na glasovnici.

Glasovnica:

Točka dnevnega reda

Predlog sklepa

Glasujem »ZA«

Glasujem »PROTI«

1.

Občinski svet Občine Trebnje potrdi (novelacijo) Dokument identifikacije investicijskega projekta in predlog Investicijskega programa Obnova hiše Goliev trg 7, Trebnje – objekt »Grmada«.

 

 

 

Dopisna seja je sklepčna, če je vabilo poslano vsem članom Občinskega sveta Občine Trebnje, od katerih jih je osebno vročitev potrdila več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so glasovali. Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če je za sklep glasovala večina članov Občinskega sveta Občine Trebnje, ki so do roka oddali svoj glas.

 

S spoštovanjem.

 

Alojzij Kastelic, l. r.

ŽUPAN

 

 

 

 

Priloge:

–         gradivo za obravnavo

 

Posredovano:

–         članicam in članom Občinskega sveta Občine Trebnje (na elektronske naslove)

 

 

gradivoGradivo


zapisnikZapisnik