ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 16. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO POTEKALA OD TORKA, 22. 12.,OD SKLICA, DO SREDE, 23. 12. 2020, DO 14. URE

Številka: 900-5/2019-347

Datum: 22. 12. 2020

 

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE

 

Na podlagi 20. v zvezi s 23. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14; v nadaljevanju: Poslovnik Občinskega sveta Občine Trebnje) in Sklepom o načinu delovanja in odločanja Občinskega sveta Občine Trebnje v času izrednih razmer, povezanih z nalezljivo boleznijo SARS-CoV-2 (COVID-19), št. 900-5/2019-271 z dne 7. 10. 2020; Uradni list RS, št. 140/20), v povezavi s trenutno epidemiološko situacijo

 

sklicujem

16. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

 

s trajanjem

 

od torka, 22. decembra 2020, od sklica seje

do srede, 23. decembra 2020, do 14.00 ure

 

 in naslednjim dnevnim redom:

 

1. Potrditev zapisnika o glasovanju o kandidatni listi za Razvojni svet regije JV Slovenija za mandatno obdobje 2021-2027 in seznanitev z izidom glasovanja o kandidatni listi za Razvojni svet regije JV Slovenija  za mandatno obdobje 2021-2027

 

2. Predlog Programa odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Trebnje za obdobje 2021-2024

 

3. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Večnamenski dom Svetinja

 

4. Predlog seznanitve Občinskega sveta Občine Trebnje z neskladjem pri razumevanju razdelitve upravičenih in neupravičenih stroškov v fazi neposredne potrditve kohezijskega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode porečja Krke – Občina Trebnje med Ministrstvom za okolje in prostor ter Občino Trebnje

 

5. Seznanitev s Sklepom o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar – marec 2021

 

Predloga sklepov k 1. točki dnevnega reda:

I. Občinski svet Občine Trebnje potrjuje zapisnik o glasovanju o kandidatni listi za Razvojni svet regije JV Slovenija za mandatno obdobje 2021-2027.

II. Občinski svet Občine Trebnje se seznani z izidom glasovanja o kandidatni listi za Razvojni svet regije JV Slovenija  za mandatno obdobje 2021-2027. Iz zapisnika o glasovanju o kandidatni listi za Razvojni svet regije JV Slovenija za mandatno obdobje 2021-2027 izhaja, da je vseh 14 članov Občinskega sveta Občine Trebnje, ki so opravili glasovanje tudi glasovalo ZA kandidatno listo za Razvojni svet regije Jugovzhodna Slovenija za mandatno obdobje 2021-2027.

 

Predlog sklepa k 2. točki  dnevnega reda:

Občinski svet Občine Trebnje potrdi Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Trebnje za obdobje 2021-2024.

Predlog sklepa k 3. točki dnevnega reda:

Občinski svet Občine Trebnje potrdi dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Večnamenski dom Svetinja.

 

Predlog sklepa k 4. točki dnevnega reda:

Občinski svet Občine Trebnje se seznani z neskladjem pri razumevanju razdelitve upravičenih in neupravičenih stroškov v fazi neposredne potrditve kohezijskega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode porečja Krke – Občina Trebnje med Ministrstvom za okolje in prostor ter Občine Trebnje.

 

Predlog sklepa k 5. točki dnevnega reda:

Občinski svet se seznani s Sklepom o začasnem financiranju Občine Trebnje v

obdobju januar – marec 2021.

 

Glasovanje:

Dopisna seja se bo opravila z elektronskim glasovanjem, ki bo potekalo od torka, 22. decembra 2020, od sklica seje do srede, 23. decembra 2020, do 14.00 ure.

 

Oddaja glasu se posreduje kot povratno elektronsko sporočilo na elektronski naslov: info@trebnje.si.

 

Glasujete tako, da jasno in nedvoumno izpolnite spodnjo glasovnico ali na drug primeren način odgovorite na to elektronsko sporočilo, pri čemer jasno in nedvoumno izrazite voljo »ZA« ali »PROTI« predlogu sklepa. V kolikor glasujete za ali proti vsem sklepom, to jasno navedite, ni pa potrebno izpolnjevati vseh ustreznih mest na glasovnici.

 

Glasovnica:

 

Točka dnevnega reda

Predlog sklepa

Glasujem »ZA«

Glasujem »PROTI«

1.

I. Občinski svet Občine Trebnje potrjuje zapisnik o glasovanju o kandidatni listi za Razvojni svet regije JV Slovenija za mandatno obdobje 2021-2017.

 

 

II.Občinski svet Občine Trebnje se seznani z izidom glasovanja o kandidatni listi za Razvojni svet regije JV Slovenija  za mandatno obdobje 2021-2027. Iz zapisnika o glasovanju o kandidatni listi za Razvojni svet regije JV Slovenija za mandatno obdobje 2021-2027 izhaja, da je vseh 14 članov Občinskega sveta Občine Trebnje, ki so opravili glasovanje tudi glasovalo ZA kandidatno listo za Razvojni svet regije Jugovzhodna Slovenija za mandatno obdobje 2021-2027.

 

 

2.

Občinski svet Občine Trebnje potrdi Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Trebnje za obdobje 2021-2024.

 

 

 

3.

Občinski svet Občine Trebnje potrdi dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Večnamenski dom Svetinja.

 

 

 

4.

Občinski svet Občine Trebnje se seznani z neskladjem pri razumevanju razdelitve upravičenih in neupravičenih stroškov v fazi neposredne potrditve kohezijskega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode porečja Krke – Občina Trebnje med Ministrstvom za okolje in prostor ter Občine Trebnje.

 

 

 

5.

Občinski svet se seznani s Sklepom o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar – marec 2021.

 

 

 


 

 

Dopisna seja je sklepčna, če je vabilo poslano vsem članom Občinskega sveta Občine Trebnje, od katerih jih je osebno vročitev potrdila več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so glasovali. Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če je za sklep glasovala večina članov Občinskega sveta Občine Trebnje, ki so do roka oddali svoj glas.

 

S spoštovanjem.

 

Alojzij Kastelic, l. r.

ŽUPAN

 

 

 

 

 

 

Priloge:

–         gradivo za obravnavo

 

Posredovano:

–         članicam in članom Občinskega sveta Občine Trebnje (na elektronske naslove)

 

gradivoGradivo


zapisnikZapisnik