ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 13. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO POTEKALA OD 15. 10. DO 16. 10. 2020, DO 10. URE

Številka: 900-5/2019-282

Datum: 15. 10. 2020

 

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE

 

Na podlagi 20. v zvezi s 23. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14; v nadaljevanju: Poslovnik Občinskega sveta Občine Trebnje)

 

sklicujem

 

13. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

 

s trajanjem

 

od četrtka, 15. 10. 2020, od sklica seje do petka, 16. 10. 2020, do 10.00 ure

 

in naslednjim dnevnim redom:

 

  1. Predlog pooblastila županu Občine Trebnje za potrditev novelacije dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za operacijo PO POTEH SUHE KRAJINE, TEMENICE IN KRKE – Z AVTODOMOM, KOLESOM ALI PEŠ!
  2. Predlog pooblastila županu Občine Trebnje za potrditev novelacije dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za operacijo izgradnje igrišča ob POŠ Dobrnič (delovni naslov operacije)

 

Gradivo je priloženo.

 

Pri obeh točkah dnevnega reda: zaradi zagotovitve pravočasne oddaje prijave projektov na 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2020 – EKSRP, kjer lahko Občina Trebnje pridobi 85% sofinanciranje operacije oziroma do največ 100.000,00 EUR sofinanciranja upravičenih stroškov, je potrebno pooblastiti župana zaradi (morebitnih) novelacij DIIP-ov.

 

 

Predlog sklepa k 1. točki dnevnega reda:

I. Občinski svet Občine Trebnje pooblašča župana Občine Trebnje, Alojzija Kastelica, da za potrebe prijave operacije na 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2020 - EKSRP potrdi novelacijo DIIP za operacijo PO POTEH SUHE KRAJINE, TEMENICE IN KRKE – Z AVTODOMOM, KOLESOM ALI PEŠ!

II. Župan na prvi naslednji seji s potrjeno novelacijo DIIP seznani Občinski svet.

 

Predlog sklepa k 2. točki dnevnega reda:

I. Občinski svet Občine Trebnje pooblašča župana Občine Trebnje, Alojzija Kastelica, da za potrebe prijave operacije na 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2020 - EKSRP potrdi novelacijo DIIP za operacijo izgradnje igrišča ob POŠ Dobrnič (delovni naslov operacije).

II. Župan na prvi naslednji seji s potrjenim DIIP seznani Občinski svet.

Glasovanje:

Dopisna seja se bo opravila z elektronskim glasovanjem, ki bo potekalo od četrtka, 15. oktobra 2020, od sklica seje do petka, 16. oktobra, do 10.00 ure.

Oddaja glasu se posreduje kot povratno elektronsko sporočilo na elektronski naslov: obcina.trebnje@trebnje.si.

Glasujete tako, da jasno in nedvoumno izpolnite spodnjo glasovnico ali na drug primeren način odgovorite na to elektronsko sporočilo, pri čemer jasno in nedvoumno izrazite voljo »ZA« ali »PROTI« predlogom sklepov. V kolikor glasujete za ali proti sklepu, to jasno navedite, ni pa potrebno izpolnjevati vseh ustreznih mest na glasovnici.

Glasovnica:

Točka dnevnega reda

Predlog sklepa

Glasujem »ZA«

Glasujem »PROTI«

1.

 

I. Občinski svet Občine Trebnje pooblašča župana Občine Trebnje, Alojzija Kastelica, da za potrebe prijave operacije na 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2020 - EKSRP potrdi novelacijo DIIP za operacijo PO POTEH SUHE KRAJINE, TEMENICE IN KRKE – Z AVTODOMOM, KOLESOM ALI PEŠ!

II. Župan na prvi naslednji seji s potrjeno novelacijo DIIP seznani Občinski svet.

 

 

2.

I. Občinski svet Občine Trebnje pooblašča župana Občine Trebnje, Alojzija Kastelica, da za potrebe prijave operacije na 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2020 - EKSRP potrdi novelacijo DIIP za operacijo izgradnje igrišča ob POŠ Dobrnič (delovni naslov operacije).

II. Župan na prvi naslednji seji s potrjenim DIIP seznani Občinski svet.

 

 

 

Dopisna seja je sklepčna, če je vabilo poslano vsem članom Občinskega sveta Občine Trebnje, od katerih jih je osebno vročitev potrdila več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so glasovali. Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če so za sklep glasovali vsi člani Občinskega sveta Občine Trebnje, ki so do roka oddali svoj glas.

 

S spoštovanjem.

 

 

Alojzij Kastelic, l. r.

ŽUPAN

 

 

 

Priloge:

  • gradivo za obravnavo

Posredovano:

  • članicam in članom Občinskega sveta Občine Trebnje (na elektronske naslove)

Vložiti:

  • v spis

 

 

gradivoGradivo


zapisnikZapisnik