ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 11. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA, KI BO V SREDO, 14. 10. 2020 OB 17.30 URI V VELIKI SEJNI SOBI

Datum: 13. 10. 2020

 

ČLANOM KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

 

Na podlagi prvega odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14; v nadaljevanju: Poslovnik) sklicujem 11. sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo

 

v sredo, 14. oktobra 2020, ob 17.30 uri

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje Komisije z dne 16. 9. 2020
  2. Mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Trebnje
  3. Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto
  4. Poziv za predlaganje kandidatov za Razvojni svet regije JV Slovenija
  5. Razno

 

Gradivo vsebuje osebne podatke. Po četrtem odstavku 13. člena, v zvezi s 66. členom Poslovnika ima član Občinskega sveta Občine Trebnje dolžnost varovati podatke zaupne narave, ki so osebni podatki in za katere izve pri svojem delu.

Prosim za dosledno spoštovanje citirane določbe Poslovnika.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

S spoštovanjem.

 

 

po pooblastilu predsednika,

št. 032-3/2018-57 z dne 16. 7. 2019,

Branko Longar l. r.

 

Vabljeni člani:

-       dr. Jože Korbar

-       Leon Lobe

-       Franci Ostanek

-       Nada Pepelnak

-       Branko Longar

-       mag. Gregor Kaplan

 

 

Priloženo:

-       gradivo za obravnavo