ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 6. SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE, KI BO V SREDO, 30. 9. 2020 OB 17. URI V VELIKI SEJNI SOBI OBČINE TREBNJE

Datum: 23. 9. 2020

 

ČLANOM ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE

 

Na podlagi 1. odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14) sklicujem 6. sejo Odbora za proračun in finance, ki bo v

 

sredo, 30. septembra 2020, ob 17.00 uri

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Odbora z dne 12. 2. 2020
  2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020 – rebalans IV
  3. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Trebnje za leto 2019
  4. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Trebnje v prvem polletju leta 2020
  5. Razno.

Ostali del gradiva za obravnavo 2. točke prejmete naknadno.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni!

 

 

 

Bogdana Brilj, l.r.

predsednica

 

 

Vabljeni:

-       Bogdana Brilj, Žužemberk 

-       Tanja Cesar, Trebnje

-       Mojca Povhe, Trebnje

-       dr. Jože Korbar, Trebnje

-       Tatjana Dokl, Dobrnič

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       mag. Irena Starič, vodja referata za proračun

 

 

Priloženo:

-       gradivo za obravnavo