ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 8. SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN KMETIJSTVO, KI BO V TOREK, 29. 9. 2020 OB 17. URI V VELIKI SEJNI SOBI OBČINE TREBNJE

Datum:  23. 9. 2020

 

ČLANOM ODBORA ZA DRUŽBENE, GOSPODARSKE

DEJAVNOSTI IN KMETIJSTVO

 

Na podlagi 1. odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14)  sklicujem 8. sejo Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo, ki bo

 

v torek, 29. septembra 2020, ob 17.00 uri 

v  veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

Dnevni red:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje Odbora z dne 11. 2. 2020
  2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020 – rebalans IV
  3. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtca Mavrica Trebnje – skrajšani postopek
  4. Predlog Odloka o razglasitvi Hiše Goliev trg 7 za kulturni spomenik lokalnega pomena – 1. obravnava
  5. Predlog za podaljšanje delovanja dveh začasnih oddelkov Vrtca Sončnica Veliki Gaber
  6. Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki – Vrtec Mavrica Trebnje
  7. Razno

Ostali del gradiva za obravnavo 2. točke prejmete naknadno.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni!                                    

                                   

 

                                                                                   Špela Smuk,  l. r.

                                                                                     predsednica

 

VABLJENI:

-       Špela Smuk, Trebnje

-       Marija Zupančič, Trebnje

-       Ana Moder, Trebnje

-       Marjana Kužnik, Dobrnič

-       Nada Pepelnak, Trebnje

-       Majda Gazvoda, Dobrnič

-       Jože Avguštinčič, Dobrnič

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       Irena Žužek, vodja oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti

 

Priloženo:

-       gradivo za obravnavo