ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 8. SEJE KOMISIJE ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO, KI BO V TOREK, 29. 9. 2020 OB 16. URI NA CIK TREBNJE, UČILNICA 4 (II. NADSTROPJE), KIDRIČEVA ULICA 2

Datum: 23. 9. 2020

 

ČLANOM KOMISIJE ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO

 

Na podlagi prvega odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14) sklicujem 8. sejo Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo, ki bo v

 

 torek, 29. septembra 2020, ob 16.00 uri 

na Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje, učilnica 4 (II. nadstropje), Kidričeva ulica 2, Trebnje.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje Komisije z dne 12. 2. 2020
  2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020 – rebalans IV
  3. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtca Mavrica Trebnje – skrajšani postopek
  4. Predlog Odloka o razglasitvi Hiše Goliev trg 7 za kulturni spomenik lokalnega pomena – 1. obravnava
  5. Predlog Odloka o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Trebnje – 1. obravnava
  6. Predlog Navodila za predstavnike ustanovitelja v organih upravljanja javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Trebnje
  7. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za prilagajanje in natančne oblike in velikosti območja stavbnih zemljišč za enoto urejanja prostora z oznako KR009
  8. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi
  9. Predlog za izstop Občine Trebnje iz Inštituta regij Evrope (IRE) in vstop v združenje ALDA (Evropsko združenje za lokalno demokracijo)
  10. Razno

 

Ostali del gradiva za obravnavo 2. točke prejmete naknadno.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

S spoštovanjem.

 

Mateja Povhe l. r.

predsednica

Vabljeni:

-       Mateja Povhe

-       Branko Veselič

-       Silvo Zupančič

-       Branko Longar

-       Bogdana Brilj

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       Gorazd Koračin, pravna služba

Priloženo:

-       gradivo za obravnavo