ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 10. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA, KI BO V SREDO, 16. 9. 2020, OB 17. URI V VELIKI SEJNI SOBI

Datum: 10. 9. 2020

 

ČLANOM KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

 

Na podlagi prvega odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14; v nadaljevanju: Poslovnik) sklicujem 10. sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo

 

v sredo, 16. septembra 2020, ob 17.00 uri

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje Komisije z dne 17. 6. 2020
  2. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta
  3. Mnenje k imenovanju direktorja Doma starejših občanov Trebnje
  4. Imenovanje nadomestnega člana v Svet Glasbene šole Trebnje
  5. Imenovanje članov v Svet Osnovne šole Veliki Gaber
  6. Imenovanje člana Sveta Doma Starejših občanov Trebnje
  7. Razno

 

Gradivo vsebuje osebne podatke. Po četrtem odstavku 13. člena, v zvezi s 66. členom Poslovnika ima član Občinskega sveta Občine Trebnje dolžnost varovati podatke zaupne narave, ki so osebni podatki in za katere izve pri svojem delu.

Prosim za dosledno spoštovanje citirane določbe Poslovnika.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

S spoštovanjem.

 

 

po pooblastilu predsednika,

št. 032-3/2018-57 z dne 16. 7. 2019,

Branko Longar l. r.

 

Vabljeni člani:

-       dr. Jože Korbar

-       Leon Lobe

-       Franci Ostanek

-       Nada Pepelnak

-       Branko Longar

-       mag. Gregor Kaplan

 

 

Priloženo:

-       gradivo za obravnavo