ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 11. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO POTEKALA OD PONEDELJKA, 29. 6. 2020, DO TORKA, 30. 6. 2020 DO 12. URE

Številka: 900-5/2019-234

Datum: 29. 6. 2020

 

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE

 

Na podlagi 20. v zvezi s 23. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14; v nadaljevanju: Poslovnik Občinskega sveta Občine Trebnje)

 

sklicujem

 

11. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

 

s trajanjem

 

od ponedeljka, 29. junija 2020, od sklica seje

do torka, 30. junija 2020, do 12.00 ure

 

in naslednjim dnevnim redom:

 

  1. Predlog dokumenta Dokument identifikacije investicijskega projekta Ureditev Kulturnega doma Čatež

 

Gradivo je priloženo.

 

Razlog za sklic dopisne seje je nujnost potrditve Dokumenta identifikacije investicijskega projekta Ureditev Kulturnega doma Čatež, zaradi prijave na Javni poziv za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti (JP JKI 2020), v okviru katerega se sredstva upravičencem delijo glede na datum vložitve prijave (po načelu »prvi pride, prvi melje«).

 

 

Predlog sklepa k 1. točki dnevnega reda:

 

»Občinski svet Občine Trebnje potrdi Dokument identifikacije investicijskega projekta Ureditev Kulturnega doma Čatež.«

Glasovanje:

Dopisna seja se bo opravila z elektronskim glasovanjem, ki bo potekalo od ponedeljka, 29. junija 2020, od sklica seje do torka, 30. junija 2020, do 12.00 ure.

Oddaja glasu se posreduje kot povratno elektronsko sporočilo na elektronski naslov: obcina.trebnje@trebnje.si.

 

Glasujete tako, da jasno in nedvoumno izpolnite spodnjo glasovnico ali na drug primeren način odgovorite na to elektronsko sporočilo, pri čemer jasno in nedvoumno izrazite voljo »ZA« ali »PROTI« predlogu sklepa. V kolikor glasujete za ali proti vsem sklepom, to jasno navedite, ni pa potrebno izpolnjevati vseh ustreznih mest na glasovnici.

 

Glasovnica:

Točka dnevnega reda

Predlog sklepa

Glasujem »ZA«

Glasujem »PROTI«

1.

Občinski svet Občine Trebnje potrdi Dokument identifikacije investicijskega projekta Ureditev Kulturnega doma Čatež.

 

 

 

Dopisna seja je sklepčna, če je vabilo poslano vsem članom Občinskega sveta Občine Trebnje, od katerih jih je osebno vročitev potrdila več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so glasovali. Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če so za sklep glasovali vsi člani Občinskega sveta Občine Trebnje, ki so do roka oddali svoj glas.

 

 

S spoštovanjem.

 

 

 

Alojzij Kastelic l.r.

ŽUPAN

 

 

Priloge:

  • gradivo za obravnavo

Posredovano:

  • članicam in članom Občinskega sveta Občine Trebnje (na elektronske naslove)

Vložiti:

  • v spis

 

gradivoGradivo


zapisnikZapisnik