ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 10. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI POTEKA OD 19. 6., OD SKLICA SEJE DO 22. 6. 2020 DO 12. URE

Številka: 900-5/2019-216

Datum: 19. 6. 2020

 

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE

 

Na podlagi 20. v zvezi s 23. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14; v nadaljevanju: Poslovnik Občinskega sveta Občine Trebnje)

 

sklicujem

 

10. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

 

s trajanjem

 

od petka, 19. junija 2020, od sklica seje

do ponedeljka, 22. junija 2020, do 12.00 ure

 

in naslednjim dnevnim redom:

 

  1. Soglasje k imenovanju direktorice Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje
  2. Imenovanje nadomestnega člana v Nadzorni odbor Občine Trebnje
  3. Imenovanje nadomestnega člana v Svet Vrtca Mavrica Trebnje
  4. Razrešitev in imenovanje članice Komisije romske skupnosti
  5. Predlog novelacije dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Ureditev lokalne ceste 425011 Trebnje – Grmada 3. faza

 

Gradivo je priloženo in vsebuje osebne podatke. Po četrtem odstavku 13. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje ima član Občinskega sveta Občine Trebnje dolžnost varovati podatke zaupne narave, ki so osebni podatki, za katere izve pri svojem delu.

 

Predlog sklepa k 1. točki dnevnega reda:

»Občinski svet Občine Trebnje podaja soglasje k imenovanju Patricije Pavlič za direktorico Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje za mandatno obdobje pet let.«

 

Predlog sklepa k 2. točki dnevnega reda:

»Občinski svet Občine Trebnje v Nadzorni odbor Občine Trebnje, kot nadomestnega člana za čas do konca mandatnega obdobja, imenuje Mitjo Hrena.«

 

Predlog sklepa k 3. točki dnevnega reda:

»Občinski svet Občine Trebnje v Svet Vrtca Mavrica Trebnje, kot nadomestno članico za čas do konca mandatnega obdobja, imenuje Matejo Kozlevčar.«

 

Predlog sklepa k 4. točki dnevnega reda:

»I. Občinski svet Občine Trebnje z mesta članice Komisije romske skupnosti razreši Matejo Kozlevčar.

II. Občinski svet Občine Trebnje na mesto razrešene članice Komisije romske skupnosti imenuje Marijo Peskar.

III. Mandat novoimenovani članici Komisije romske skupnosti se izteče hkrati z mandatom ostalih članic Komisije romske skupnosti.«

 

Predlog sklepa k 5. točki dnevnega reda:

»Občinski svet potrjuje novelacijo dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Ureditev lokalne ceste 425011 Trebnje – Grmada 3. faza«.«

 

Glasovanje:

Dopisna seja se bo opravila z elektronskim glasovanjem, ki bo potekalo od petka, 19. junija 2020, od sklica seje do ponedeljka, 22. junija 2020, do 12.00 ure.

Oddaja glasu se posreduje kot povratno elektronsko sporočilo na elektronski naslov: obcina.trebnje@trebnje.si.

Glasujete tako, da jasno in nedvoumno izpolnite spodnjo glasovnico ali na drug primeren način odgovorite na to elektronsko sporočilo, pri čemer jasno in nedvoumno izrazite voljo »ZA« ali »PROTI« predlogu sklepa. V kolikor glasujete za ali proti vsem sklepom, to jasno navedite, ni pa potrebno izpolnjevati vseh ustreznih mest na glasovnici.

 

Glasovnica:

Točka dnevnega reda

Predlog sklepa

Glasujem »ZA«

Glasujem »PROTI«

1.

Občinski svet Občine Trebnje podaja soglasje k imenovanju Patricije Pavlič za direktorico Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje za mandatno obdobje pet let.

 

 

2.

Občinski svet Občine Trebnje v Nadzorni odbor Občine Trebnje, kot nadomestnega člana za čas do konca mandatnega obdobja, imenuje Mitjo Hrena.

 

 

3.

Občinski svet Občine Trebnje v Svet Vrtca Mavrica Trebnje, kot nadomestno članico za čas do konca mandatnega obdobja, imenuje Matejo Kozlevčar.

 

 

4.

I. Občinski svet Občine Trebnje z mesta članice Komisije romske skupnosti razreši Matejo Kozlevčar.

II. Občinski svet Občine Trebnje na mesto razrešene članice Komisije romske skupnosti imenuje Marijo Peskar.

III. Mandat novoimenovani članici Komisije romske skupnosti se izteče hkrati z mandatom ostalih članic Komisije romske skupnosti.

 

 

5.

Občinski svet potrjuje novelacijo dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Ureditev lokalne ceste 425011 Trebnje – Grmada 3. faza«.

 

 

 

Dopisna seja je sklepčna, če je vabilo poslano vsem članom Občinskega sveta Občine Trebnje, od katerih jih je osebno vročitev potrdila več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so glasovali. Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če so za sklep glasovali vsi člani Občinskega sveta Občine Trebnje, ki so do roka oddali svoj glas.

 

 

S spoštovanjem.

 

 

 

Alojzij Kastelic l.r.

ŽUPAN

 

 

Priloge:

  • gradivo za obravnavo

Posredovano:

  • članicam in članom Občinskega sveta Občine Trebnje (na elektronske naslove)

Vložiti:

  • v spis

gradivoGradivo


zapisnikZapisnik